Page ID : 7753

Code of conduct

De fabrikker og leverandører som vi arbejder sammen med, skal følge Sourzing.com’s ’Code of Conduct’ –  ’Adfærdskodeks’. Et dokument der skal underskrives af fabrikken, før et samarbejde kan blive en realitet. På den måde sikrer vi, at vi arbejder sammen med producenter som tilstræber at drive forretning på en professionel og etisk måde. Dette dokument fremhæver de standarder, som sourzing.com kræver af sine leverandører med hensyn til behandling af deres medarbejdere samt deres forretningsmetoder og forretningspolitikker.

china_034

Vores adfærdskodeks

Sourzing.com arbejder IKKE med producenter, som handler på en uetisk eller en upassende måde. Vi sikrer os bl.a., at der ikke forekommer børnearbejde i forbindelse med produktionen, og vi overvåger, at producenten opfylder vores adfærdskodeks og ikke blot underskriver den.